Age quod agis

Usluge

Praćenje objekata
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 •   iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevina
Tenderi
Izrada tenderske dokumentacije za pružanje usluga geodetskog snimanja lokaliteta i izrade elaborata.
Ugovori
Potrebnu dokumentaciju u ime stranke nabavljamo sami u što spada:
Geodetski elaborati i podloge
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projekovanja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskog projekta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena područja
Konsalting usluge
Usluge konsaltinga koje Vam pružamo odnose se na oblasti geodezije uopšte. Tu smo da Vas saslušamo i da damo predloge, sugestije, savete i pojašnjenja u vezi Vaših nedoumica i trenutnog situacija.
Veštačenja

Vršimo geodetska veštačenja vezana za potrebe suda i drugih organizacija.

01

Geodetskasnimanja

>>
 • obnova granica parcela
 • obeležavanje objekata
 • legalizacija objekata
 • snimanje instalacija
02

Geodetske usluge

>
 • Svi geodetski poslovi u gradjevinarstvu
 • Razni geodetski savjeti po pitanju nekretnina
03

Sudskaveštačenja

>

Vršimo geodetsko vještačenje za potrebe suda u Trebinju.